tillbaka till Galleri

Ljuset i blomman
lysande
av ett
inre ljus.
Själen som trängt
ned och in i
gestalten.
Blomman som bär
både
det materiella uttrycket
och
den gudomliga essensen
allestädes närvarande.

Att få ihop ”verkligheten”
och ”andligheten”
kropp och själ
himmel och jord
min och denna tidens kamp
Det materiella, vår
verklighet
i blommans tydlighet
Ljuset i och runt blomman
själens ljus
och mörkret
som
trängs undan.